HistoryScheduleInformationEnquireLocationMembershipAbout
 
 
Past Performance

 
Heisei 19 (2007)
September Adzuma Haruchiho Dance Performance   Nihonbashi Theater
Heisei 17 (2005)
November Umezu Society Performance Syo-Chiku-Bai Kabukiza
October Memorial Dance Performance for Hieizan Enryaku Temple    
March Suodori no kai at National Theater Hokushu National Theater Tokyo
Tokuya's 14th Annual Presentation for the 7th Anniversary of Adzuma Tokuho's death Adzuma Hakkei,Musume Nidai:Tenaraiko,Yashikimusume and more National Theater Tokyo
Februaru Japan Traditional Dance Society Noriaibune  
Heisei 15 (2003)
October Tokuya's 14th Annual Presentation   National Theater Tokyo
Kagoshima Adzumakai   Kagoshima Cultural Center
September Gojyo Eisyo Society Performance (guest performance) National Theater Tokyo
April Adzuma-Ryu 70th Aniversary Special Performance Shiokumi etc National Theater Tokyo
March March 2003 Performance  Suodori no kai Seigaiha National Theater Tokyo
Februaru Japan Traditional Dance Society Matsunohagoromo  
Heisei14 (2002)
February Japan Traditional Dance Society Kotobuki Manzai National Theater Tokyo
April Tokuya's 13th Annual Presentation Hana, Sagimusume, Ichiyosho, Aun National Theater Tokyo
May The introduction of the head Yoshimura Teruaki Kimigayo Shochikubai National Theater Tokyo
September 50th Memorial Buyo Kasenkai Gidayu "Cho no Michiyuki" National Theater Tokyo
Heisei13 (2001)
February 44th Japan Traditional Dance Society Performance Kuzunoha Michiyuki no Dan National Theater Tokyo
March Special Performance under the auspices of Kasugai City Hokushu Kasugai City Theater
May Performance under the auspices of the National Theatre Tokyo Ninin Wankyu National Theater Tokyo
June 18th Orijinal Dance Theatre Presentation of Hinotori by Osamu Tezuka's le Theater Ginza The 18th original dance theater presentation of Hi no tori Osamu Tezuka's le Theater Ginza (the former Sezon Theatre)
October Tokuho Jyusshu Shiyomoto Hokushu Harushigeshitsui Zenbutokai, Marugame Citizen Hall
November Tokuya's 12th Presentation by Ariyoshi Sawako and Ohwaraku Chokonkasho and Kashiku Doseiji National Theater Tokyo
Heisei12 (2000)
January Mitsukoshi Master Performer's Show Shigure Saigyo Mitsukoshi Theater
Japanese Dance Performance for the 2nd Anniversary of Fujima Tomoaki's death Yoshiwarasuzume National Theater Tokyo
February 43th Japan Traditional Dance Society Performance Shizuhataobi National Theater Tokyo
April The Japanese Dance 21rst Performance Sagamiama Nihonbashi Theater
May Japanese Dance Performance for the 2nd Anniversary of Adzuma Tokuho's death Seigaiha, Kisen - Okaji, Hokushu National Theater Tokyo
Wakayagi Kichiyoshiji 45th Special Anniversary Performance Miyako Furyu Kobe International Hall
Adzuma Noritaka Society Performance Ayame Yukata Kagoshima Cultural Center
July 100th Anniversary of Kanzaki Hide's birth Hokushu National Theater Tokyo
October Hanayagi Yoshijiro Society performance Funabashi National Theater Tokyo
December The Choreography of Opera   New National Theater Tokyo
Heisei11 (1999)
February 42th Japan Traditional Dance Society Performance Miyakofuryu National Theater Tokyo
March Suodori Dance Society's Performance under the auspices of National Theatre Tokyo Tamausagi National Theater Tokyo
April Japanese Dance Performance for the Anniversary of Adzuma Tokuho's death Chuzenji Genso, Fujito no Ura, Kodakara Sanbaso, Shigure Saigyo Kabuki-za Theater
May Socitey of Noritaka Yagurasanbaso-Okina, Ayame Yukata Kagoshima Cultural Center
August Jyosei Block Dance Society Hana (memorial program for head of Adzuma-Ryu) National Theater Tokyo
Heisei10 (1998)
February The 41rst Japan Traditional Dance Society Performance Hokushu National Theater Tokyo
April Bekkai Umezu Takaaki Society's Performance Ninin Yamanba National Theater Tokyo
May Mitsukoshi Master Performer's show Ayame Yukata Mitsukoshi Theater
July 15th Japanese Traditional Dance Society Original Presentation Ima Izayakabukan New National Theatre Tokyo
The Ogami-Ryu 50th Anniversary Iruka New National Theatre Tokyo
August The World of Japanese Tradional Dance under the auspices of the Nishi Nippon Newspapaper co. Kashiku Dojoji Fukuoka Sun Palace
September The 50th Anniversary of Japanese Traditonal Dance magazine Yoshida-Ya National Theater Tokyo
Nihonmatsu City Government 40th Anniversary Performance Fuji-Musume Nihonmatsu City Cultural Hall
October Mobie Art Festival under the auspices of the Agency for Cultural Affairs Funabenkei Oita, Saga, Miyazaki